Co obsahuje nájemné?

ODPOVĚD:

Připravené, umyté a zkontrolované vozidlo, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, dálniční známku platnou na území ČR.

Co je vratná kauce a k čemu slouží?

ODPOVĚD:

Kauce slouží k zajištění případných pohledávek pronajímatele, a to na smluvní pokutu v případě prodlení nájemce s vrácením vozidla, a / nebo na náhradu škody na vozidle.
Kauce je nájemci vrácena v plné výši, pokud nájemce vrátí vozidlo na sjednaném místě, v době sjednané, včetně veškerého příslušenství, ve stavu, v jakém jej převzal (s přihlédnutím k obvyklému opotřebení) se stejným množstvím paliva, a pokud nepřesáhne nájemce limit najetých kilometrů.

Pokud přesáhne nájemce limit nájezdu, vrátí vůz s nedostatkem paliva, se zpožděním, s chybějící výbavou nebo způsobí drobnou škodu na voze, odečteme patřičnou částku z kauce a zbytek vrátíme nájemci.

Půjčujeme auta s plnou nádrží?

ODPOVĚD:

Ne. Auta se předávají s PHM s nájezdem cca 50 km. Auto se v tomto stavu také vrací. Cena nezahrnuje pohonné hmoty.

Smí se s autem do zahraničí?

ODPOVĚD:

Ano. Při podpisu smlouvy doporučujeme uvést zemi, kam se nájemce chystá.

Jaké doklady potřebuje klient k zapůjčení vozu?

ODPOVĚD:

Doklad totožnosti (občanský průkaz, nebo pas) a řidičský průkaz. Pokud si vozidlo zapůjčuje právnická osoba nebo živnostník, doloží občansky a řidičský průkaz osob, které budou vozidlo používat a Výpis z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list.

Jaký je poplatek za přistavení vozidla?

ODPOVĚD:

Dle dohody s půjčovnou.

Může se auto půjčit a vrátit na jiném místě či v jiném čase?

ODPOVĚD:

Ano. Auto je možné po předchozí domluvě vyzvednout a vrátit na odlišných místech a v jiném čase - a to po předchozí domluvě s půjčovnou.

Jsou vozy pojištěny?

ODPOVĚD:

Ano, vůz je pojištěn v rámci havarijního pojištění a má rovněž pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (povinné ručení).

Co dělat v případě nehody, poruchy?

ODPOVĚD:

Každé naše vozidlo má komplexní asistenční služby po celé EU a je vždy vybaveno Asistenční kartou s potřebnými instrukcemi, navíc jsme Vám na naší lince připraveni pomoci 24 hodin denně.